Serveis jurídics

Oferim als nostres clients seguretat jurídica en l’entorn digital i tecnològic, estant permanentment actualitzats amb els nous models de negoci, les últimes tendències tecnològiques i els reptes jurídics que plantegen.

Els nostres serveis integren tots aquells aspectes legals referents a matèries relacionades amb el Dret Digital amb la finalitat de presentar una visió integral i transversal del dret, oferint solucions a mida i aportant un gran valor afegit als nostres clients.

Les nostres àrees d’especialització són:

Protecció de dades

Els Sistemes d'Informació de les empreses i professionals han de complir, entre d'altres, amb la legislació vigent estatal i europea referent a la Protecció de Dades Personals, que té per objecte garantir i protegir les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques.

Així mateix, el compliment normatiu facilita la continuïtat de qualsevol model de negoci donat que optimitza i protegeix les dades corporatives i de caràcter personal.

Legycom ofereix un servei d'assessorament integral amb un equip d'advocats i consultors tècnics especialitzats en Protecció de Dades.

Els serveis oferts per Legycom són:

 • Adequació dels Sistemes de Informació a la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal;
 • Auditories legals i tècniques dels Sistemes de Informació;
 • Formació interna i creació de comitès de Protecció de Dades;
 • Assistències i defensa en procediments sancionadors de les autoritats de protecció de dades (AEPD i APDCAT); i

Assessorament i consultoria continuada.

Servei e-business

Les plataformes digitals (webs, apps, etc.) es troben obligades a complir amb una sèrie de requisits legals establerts per la legislació en matèria de Comerç Electrònic, Serveis de la Societat de la Informació, Defensa dels Consumidors i Usuaris i, si escau, normativa sectorial vinculada al model de negoci.

A Legycom oferim als nostres clients un assessorament de qualitat per donar solucions integrals en tots els aspectes relacionats amb la prestació de serveis a través de plataformes digitals.

Els serveis oferts per Legycom són:

 • Legalització de plataformes digitals: aviso legal, política de privacitat, política de cookies, etc.
 • Assessorament sobre enviaments de comunicacions comercials per mitjans electrònics;
 • Assessorament sobre els aspectes regulatoris en matèria de publicitat i activitats de màrqueting online;
 • Assessorament sobre prestacions de serveis transfronterers;
 • Assessorament i defensa en matèria de drets de consumidors i usuaris; i
 • Assessorament en el desenvolupament del negoci online.

Protecció d'actius intangibles

Els actius intangibles (web, continguts, dominis, marques, know how, etc.) d'una entitat mereixen una estratègia legal que els permeti emprendre les accions oportunes per obtenir una protecció jurídica eficaç i adequada.

Per això, oferim un assessorament integral de qualitat en tots els aspectes relacionats amb la protecció d'aquests actius intangibles.

Els serveis oferts per Legycom són:

 • Defensa de drets d’autor, tant a l’àmbit nacional com internacional;
 • Contractes de cessió de drets d’explotació;
 • Llicencies d’ús;
 • Gestió i protecció de marques, patents, dissenys industrials i models d’utilitat tant a l’àmbit nacional, comunitari i internacional;
 • Assessorament i investigació i, si escau, reclamació en matèria d'infraccions de drets de propietat intel·lectual i industrial;
 • Dominis; i

Protecció de plataformes digitals (contingut en llocs web, apps, blogs, etc.).

Contractes tecnològics

La contractació de serveis tecnològics implica la necessitat d'una protecció jurídica que acompanyi aquesta relació a un bon terme.

Oferim l'acompanyament i assessorament per a la formalització dels següents contractes tecnològics:

 • Cloud Computing;
 • Llicencies de Software;
 • Contractes de Manteniment;
 • Contractes de Desenvolupament a mida;
 • Outsourcing; i
 • Escrow.

Reputació 2.0

A l'entorn digital resulta important que les empreses, institucions i particulars controlin i facin front a possibles accions il·legals que atemptin contra la seva intimitat, honor i pròpia imatge amb l'objectiu preservar i millorar el seu prestigi.

A Legycom oferim els següents serveis de defensa de la reputació online:

 • Adopció d'accions per enfortir la posició del client davant possibles perjudicis futurs;
 • Sol·licitud de retirada de comentaris denigrants o perjudicials, amb ponderació de la llibertat de informació i d'expressió;
 • Protecció de menors;
 • Gestió de crisi de reputació online;
 • Gestió d'atacs contra la marca a les xarxes socials i altres plataformes;
 • Representació dels nostres clients en reclamacions en matèria del dret a l'honor, intimitat i pròpia imatge amb la finalitat de protegir la seva reputació a Internet; i
 • Assessorament en l'elaboració de polítiques per denunciar continguts il·lícits, suplantacions d'identitat, etc.

Corporate compliance

L'auge de la digitalització dels negocis comporta la possibilitat d'enfrontar-se a certs riscos que poden generar un impacte negatiu pel negoci, com pot ser la comissió de delictes, sancions, pèrdues econòmiques, crisis reputacionals, etc.

Oferim un servei de compliment normatiu que comprèn:

 • Assessorament integral de qualitat en relació als riscos legals als que actualment s’enfronten les empreses i institucions que desenvolupen tot o part del seu negoci a través d’Internet;
 • Implantació de sistemes eficaços i adequació a la legalitat dels riscos;
 • Control dels riscos penals; i
 • Adaptació a estàndards internacionals.